TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteriseloste – tietosuojakäytäntö –
Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Lappeenrannan Taideyhdistys ry

2. Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan Taideyhdistys ry, Kehruuhuoneenkuja 8, 53900 Lappeenranta

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jäsenrekisteri: Kaisa Elomaa, sihteeri,
s-posti: taideyhdistys@lprkuvataidekoulu.fi, p. 040 550 2998

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslaki velvoittaa yhdistyksen pitämään yllä jäsenrekisteriä, joka sisältää jäsenen yhteystiedot.
Rekisteri on perustettu tätä tarkoitusta varten. Rekisterin avulla tiedotetaan yhdistyksen asioista ja tapahtumista jäsenistölle.
Ryhmäsähköpostiosoitteisto on yhdistyksen sähköpostiviestinnän väline.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisterin tiedot kerätään jäsenhakemuksista ja jäsenten myöhemmin ilmoittamista yhteystietojen muutoksista.
Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Nimi, osoite, sähköpostiosoite.
Jäsentietoja ei tule nettiin. Jos toisin päätetään, niin kirjautumissivulle (jäsensivulle).

6. Henkilötietojen tietolähteet

Jäsenrekisterin tiedot kertyvät jäseniltä itseltään. Jos jäsen ilmoittaa, että ei halua yhdistyksen ryhmäsähköpostiviestejä, hänet poistetaan jakelusta. Tällöin yhdistyksen ajankohtaisten asioiden seuranta on mahdollista vain web-sivulta jäsenen omasta toimesta.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenten yhteystietoja luovutetaan tarpeen mukaan hallituksen jäsenille yhdistyksen toiminnan puitteissa. Jäsentietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Ryhmäsähköpostijakelulista on talletettu yhdistyksen sähköpostissa, jota hallinnoi sihteeri.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisterin henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ei ole tarpeen.

9. Henkilötietojen säilytys

Jäsenrekisteri on ATK-muodossa, erillisinä osoiterekisteri sekä muut yhteystiedot. Tiedot säilytetään jäsenrekisterin pitäjän tietokoneella. Lisäksi Lappeenrannan Taideyhdistys jäsenrekisteri on sihteerillä koneella exelinä ja jäsenet –lista yhdistyksen sähköpostin yhteystiedoissa. Taideyhdistyksen sähköpostiin tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka ovat sihteerillä. puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Jäsenrekisterin yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin jäsen on yhdistyksessä. Jos jäsenmaksu on maksamatta vuoden, jäsenen katsotaan eronneen ja yhteystiedot poistetaan rekisteristä. Vanhat jäsenluettelot (ilman yhteystietoja) ovat liitteinä tilinpäätöksissä.

10. Rekisterin suojaus

katso kohta 9. Jäsenrekisteri on ATK-muotoinen ja jäsenrekisterin pitäjien hallussa.

11. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Jäsenrekisterin ylläpito perustuu yhdistyslakiin. Jäsen ei voi pyytää yhteystietojensa poistamista kuin siinä tapauksessa, että eroaa yhdistyksestä. Jäsen voi halutessaan tarkistaa yhteystietonsa jäsenrekisterin pitäjältä lähettämällä sähköpostin. Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa mieluimmin kirjallisesti yhteystietojensa muutoksista rekisterin pitäjälle. Ryhmäsähköpostijakelulistalta jäsen voi erota siitä kirjallisesti ilmoittamalla joko jäsenrekisterin pitäjälle tai ryhmäsähköpostin ylläpitäjälle.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jäsenellä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli jäsen katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 005210 Helsinki,
sähköposti: tietosuoja@om.fi puh: 029 5666 700.